E-Devlet dilsiz!...
E-Devlet dilsiz!...
BİYOMETRİK KİMLİK KARTI PROJESİ
21.yy “Bilgi Çağı” olarak ta adlandırılıyor… Devletler hızla kurum ve kuruluşlarını internete taşıyorlar… Türkiye’de de E-devlet projesi çerçevesinde kurumlar internette yapılandırılıyor… Ama sistem yabancı veri tabanları üzerine inşa ediliyor… Ankara’da yabancı bilgi teknolojileri şirketlerinin ve savunma sanayi şirketlerinin nüfuz savaşını görüyoruz…