Reklam SMS'lerine 50 bin lira ceza geliyor..

Reklam SMS'lerine 50 bin lira ceza geliyor.. »

Elektronik ticareti düzenleyen kanun yayımlandı. 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek kanuna göre artık alıcıdan onay alınmadan ticari herhangi bir ileti gönderilemeyecek.

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun yayımlandı. 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsıyor. Kanuna göre ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek.

Onay gerekecek

Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. Ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara ise 10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar idari para cezaları verilecek. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak.

Doğrudan pazarlama

Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. İşletmeciler, kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacak.

Kanuna göre bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kayıtları vermeyenlere de 2 bin TL’den 5 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Sözleşme açık ve net olmalı

Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit edecek. Teyit, tarafların beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılacak.

İstenen bilgileri vermek zorunda

Kanunla Hizmet sağlayıcı;

Elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,

-Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,

-Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,

-Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,

-Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunacak.

Haber10