Dijital Reklam Pazarı 6 ayda 542 Milyon TL’ye Ulaştı

Dijital Reklam Pazarı 6 ayda 542 Milyon TL’ye Ulaştı »

IAB Türkiye, 2014 yılı AdEx-TR Ocak – Haziran dönemi dijital reklam yatırımlarını açıkladı. Açıklamaya göre dijital reklam yatırımları, 2014’ün ilk 6 aylık döneminde, 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüyerek yalnızca 6 aylık toplamda 542 milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 6 aylık toplamı 215 milyon TL oldu. Display yatırımlardaki artış yüzde 14.8 düzeyinde gerçekleşti. Display reklamlar kategorisinde en büyük artış yüzde 38.4 ile video reklam yatırımlarında görüldü. Video reklam yatırımları 31 milyon TL oldu. Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları yüzde 10,2 oranında büyüyerek 156 milyon TL’ye ulaştı. Sponsorluk dijital reklam yatırımları ise yüzde 11,4 artarak, 17 milyon TL’ye çıktı. Gelir paylaşımlı reklam yatırımları ise yüzde 21,2 büyüme ile 11 milyon TL’ye erişti.

2014 yılı AdEx-TR verilerine göre, 6 aylık dönemde en yüksek pay 267 milyon TL’lık yatırım ile arama motoru reklamlarının oldu. Arama motoru reklam yatırımları, 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında arttı. Arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer alan ücretli sıralama yatırımları yüzde 24,5 oranında artarak 178 milyon TL olurken, arama motoru görüntülü reklam yatırımları yüzde 27,3’lük artışla 89 milyon TL oldu.

Mobil reklam yatırımlarının 6 aylık dönemdeki artışı ise yüzde 25,1 oldu. yatırım toplamı 20 milyon TL’ye çıktı. Bu kategoride yer alan, mobil gösterim reklam yatırımlarında yüzde 37,1; mobil opt-in SMS/MMS yatırımlarında ise yüzde 18.3 büyüme gözlemlendi.

IAB’nin 2014 ilk 6 aylık dijital reklam yatırımları verilerine göre, internet ilan sayfası reklam yatırımları 35 milyon TL’ye ulaştı. Giderek büyüyen e-posta ve oyuniçi reklamlar ise altı aylık dönemde 3’er milyon TL oldu.

IAB Türkiye 2014 ilk altı ay Dijital Reklam Harcamaları*

Kategori

2014 Yarıyıl

2103 – 2014 Yarıyıl Değişim Oranları

 

Milyon TL

%

Dijital Reklam Yatırım Toplamı

542

20,1%

     
Display Reklam Yatırımları

215

14,8%

Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları

156

10,2%

Video reklam yatırımları

31

38,4%

Sponsorluk yatırımları

17

11,4%

Gelir paylaşımı reklam yatırımları

11

21,2%

     
Arama Motoru Reklam Yatırımları

267

25,4%

Ücretli sıralama yatırımları

178

24,5%

Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları

89

27,3%

     
Mobil Reklam Yatırımları

20

25,1%

Mobil gösterim reklam yatırımları

7

37,1%

Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı

13

18,3%

     
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

35

8,4%

İlan sayfaları reklam yatırımları

35

8,4%

     
Diğerleri

5

17,4%

E-posta

3

14,1%

Oyuniçi reklam

3

21,1%

Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir. Yaratıcı işler, CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir.

—————————————————————————————————————————-

IAB Türkiye

42 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertisement Bureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika’da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 196 üyesi bulunuyor.