STH lisansları iptal edilmiyor

STH lisansları iptal edilmiyor »

Alternatif Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerinin lisanslarının iptal edileceği iddialarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'dan açıklama geldi. Kurum iddiaları yalanladı.  

 

Türkiye'de faaliyet gösteren alternatif Sabit Telefon Hizmeti (STH) lisanslarının iptal edileceğine ilişkin yayınlanan haberlere sektörü düzenleyen BTK'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak resmi internet sayfasında bir basın açıklaması yapan BTK, bir düzenleme yapıldığını ancak bunun lisans iptali anlamına gelmediğini, 'bildirim' ve 'kullanım hakkı verilmesi' şeklinde iki aşamalı olan yetkilendirmenin sadece 'kullanım hakkı verilmesi' şeklinde düzenlendiği ifade edildi.

İşte BTK'nın yaptığı resmi açıklama:

Bazı basın-yayın organlarında tüm Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerinin yetkilendirmelerinin iptal edileceği yönünde haberler yer almıştır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY) ve ilgili diğer mevzuata istinaden, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermek isteyen şirketler hizmet türüne göre “bildirim” veya “kullanım hakkı” verilmesi ile Kurumumuzca yetkilendirilmektedir.

EHSİYY’ye istinaden hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri belgesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış olup STH sunmak isteyen şirketler yalnızca kullanım hakkı verilmesi ile yetkilendirilebilecektir. Söz konusu değişiklik Kurumumuz internet sayfasında da yayımlanmıştır. Ayrıca yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak EHSİYY’de bazı değişiklikler yapılması hususuna karar verilerek bahse konu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Yönetmelik değişikliğinin yayımını müteakip Kurumumuz internet sayfasında da gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bu çerçevede, mevzuata uygun bir şekilde faaliyet gösteren/gösterecek işletmecilerin yetkilerinin iptal edilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

STH Lisansı nedir?

Sabit Telefon Hizmeti lisansı Bildirim ve Kullanım Hakkı olmak üzere iki şekilde veriliyor. BTK'nın son çeyrek raporuna göre, Türkiye'de Bildirim kapsamında hizmet veren 58, Kullanım Hakkı kapsamında hizmet veren 289 STH lisansı alan firma bulunuyor. Bu firmalar sabit telefon alanında ön ödemeli kartlardan özel numaralar üzerinden aramaya kadar birçok servis sunuyor.

Kaynak: BTK ve Al Jazeera